Course image Techniki w genomice i transkryptomice (Bioinf) 23/24L
Bioinformatyka

Rozwój technik sekwencjonowania wysokoprzepustowego zrewolucjonizował badania biologiczne i biomedyczne. Jednocześnie wraz z rosnącą liczbą danych rozwijane są również narzędzia bioinformatyczne służące do analizy tych danych. Zajęcia mają na celu poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie: planowania eksperymentów z wykorzystaniem sekwencjonowania wysokoprzepustowego, technik sekwencjonowania, doboru narzędzi do analizy danych, weryfikacji otrzymanych wyników i interpretacji wyników w świetle zgromadzonej wiedzy biologicznej. W ramach zajęć planujemy zapoznanie uczestników z szeroką gamą programów służących do analizy danych z sekwencjonowania genomów i transkryptomów, które umożliwią kolejne etapy badań i odpowiedź na zróżnicowane pytania badawcze.